Zoeken
Menu

Inhoudsopgave

De site audit bestaat uit drie onderdelen:

  • Errors
  • Warnings
  • Notices

En in dit artikel ga ik je per error, warning en notice, precies uitleggen wat het betekent en hoe je dit het beste kan oplossen. Errors zijn het meest urgent zijn, daarna de warnings en dan de notices.

Disclaimer: In theorie is alles zelf op te lossen, maar ik vertel vooral uit eigen ervaring hoe je dit 9 van de 10 keer snel kan oppakken als marketeer zijnde.

Tweede disclaimer: sommige adviezen hebben geen of bijna geen impact op SEO en hoef je dus niet op te pakken. En soms kunnen dingen zelfs een bewuste keuze zijn. Het betekent niet dat wanneer Semrush het rapporteert, het ook daadwerkelijk slecht is.

Errors

X pages have a slow page speed

Uitleg: De laadtijd van de pagina is niet goed en te lang. Dit is voor de gebruiker en voor Google niet fijn.
Oplossing: De laadtijd van de pagina verbeteren. Dit kan te maken hebben met afbeeldingen, minification, het aantal scripts en een tiental andere zaken. Ik adviseer je om de pagina’s in Google PageSpeed te zetten en vanuit daar de pagina’s te optimaliseren.

X pages returned 5XX status code

Uitleg: Een (tijdelijke) fout op de server waardoor de browser of zoekmachine de pagina niet kan bereiken.
Oplossing: Om dit op te lossen moet je eerst specifiek weten wat voor error dit is. Een 500 fout? Een 506? Of misschien wel een 501? Daarna kan je heel gericht op zoek gaan naar de oplossing door de foutcode te Googelen.

X pages returned 4XX status code

Uitleg: Wanneer een pagina is verwijderd of wanneer een verkeerde URL is gebruikt, krijg je een 4XX fout.
Oplossing: De pagina herstellen, als je ‘m per ongeluk hebt verwijderd. Is dat niet het geval, dan moet je een redirect aanmaken en de link, als die ergens nog wordt gebruikt, verwijderen.

X pages don’t have title tags

Uitleg: De title tag is de titel van de pagina. Die kan je bijvoorbeeld meegeven met de plugin Yoast. Elke pagina moet altijd een title tag hebben.
Oplossing: De title tag toevoegen aan de pagina. Dit kan door middel van HTML, een plugin die je gebruikt of een andere SEO-tool die in je website zit.

X issues with duplicate title tags

Uitleg: Er zijn 2 of meer pagina’s met dezelfde title tag.
Oplossing: De title tag voor elke pagina uniek maken.

X pages have duplicate content issues

Uitleg: Er zijn 2 of meer pagina’s met nagenoeg dezelfde content. Dit gaat over zowel afbeeldingen als tekst.
Oplossing: Elke pagina zo uniek mogelijk maken en zorgen dat de pagina’s op het gebied van content minder overlap hebben en minder op elkaar lijken.

Uitleg: Een interne link is een link binnen je website. Bijvoorbeeld vanaf de homepage naar je contactpagina. Stel dat de pagina is verwijderd of dat je een verkeerde link hebt gebruikt, dan is hij kapot.
Oplossing: De interne link aanpassen, zodat je direct op de goede pagina uitkomt.

X pages couldn’t be crawled

Uitleg: De pagina kon niet gecrawld worden door Semrush omdat dit langer dan 5 seconden duurde of omdat de server geen toegang gaf tot de pagina.
Oplossing: De kans is groot dat je dit niet zelf kan fixen. Geef de URL’s eerst door aan je developer en als hij er niet uitkomt, moet je naar je hostingpartij gaan.

X pages couldn’t be crawled (DNS resolution issues)

Uitleg: De pagina kan niet gecrawld worden, omdat er op DNS-niveau iets niet helemaal goed gaat.
Oplossing: De hostingpartij contacten en het probleem doorgeven.

X pages couldn’t be crawled (incorrect URL formats)

Uitleg: De pagina kan niet gecrawld worden, omdat er iets niet goed is met de URL. Dit kan een spelfout zijn, een verkeerd symbool (bijvoorbeeld de verkeerde slash) of onnodige tekens.
Oplossing: Zorg dat de URL geen fouten bevat. Haal onnodige en verkeerde tekens weg en zorg ervoor dat de URL klopt.

X internal images are broken

Uitleg: Een afbeelding die wordt ingeladen, maar niet wordt getoond, omdat deze kapot is of omdat de URL niet meer klopt.
Oplossing: De afbeelding terugzetten op de URL, de foutieve URL aanpassen, een nieuwe afbeeldingen toevoegen of de ingeladen code verwijderen.

X pages have duplicate meta descriptions

Uitleg: Twee of meer pagina’s hebben dezelfde meta omschrijving. Dat is de omschrijving die je in Google ziet staan.
Oplossing: De dubbele meta omschrijvingen aanpassen om ervoor te zorgen dat elke pagina een unieke meta omschrijving heeft.

Robots.txt file has format errors

Uitleg: De robots.txt is de handleiding van je website. Als je deze error ziet, dan zit er een fout in je robots.txt. Dit kan een spelfout zijn, maar ook een andere fout.
Oplossing: De spelfout of de fout uit je robots.txt halen. Test je robots.txt met Google robots.txt Tester om te achterhalen wat het specifieke probleem is. Los dit vervolgens op.

X sitemap.xml files have format errors

Uitleg: De sitemap.xml is de plattegrond van je website en als je deze error te zien krijgt, dan ziet er een fout in je sitemap. Dit kan een tekstuele fout zijn, maar ook een andere fout.
Oplossing: Je sitemap in Google Search Console zetten en achterhalen wat de fout is. Als je weet wat de fout is, dan weet je ook waar je op moet Googelen of wat je moet doen.

X incorrect pages found in sitemap.xml

Uitleg: Een URL of pagina die in je sitemap staat, maar er niet hoort. Dit kan komen doordat de URL geredirect wordt, de canonical verkeerd staat of de pagina niet werkt.
Oplossing: De redirect verwijderen of juist instellen, de canonical aanpassen of de pagina weer werkend maken. Dat is afhankelijk van de oorzaak. Je kan dit achterhalen door naar de URL te gaan die verkeerd is en dan analyseren waar het fout gaat.

X pages have a WWW resolve issue

Uitleg: De ene domeinnaam draait op www en de andere draait op non-www. Dit verschilt per website. Maar een website mag niet op www en non-www tegelijk draaien. Dan heb je namelijk niet alleen dubbele content maar ook een tal van andere problemen.
Oplossing: Ervoor zorgen dat de www variant van je website redirect naar de non-www, als je website op non-www draait. Of ervoor zorgen dat de non-www variant redirect naar de www variant, als je website op de www variant draait. Ik adviseer om dit met je developer af te stemmen. Dit kan je vaak doen door in de htaccess een stukje code toe te voegen.

X pages have no viewport tag

Uitleg: De viewport meta tag is een stukje code die je op je pagina hebt staan. Die is belangrijk voor het formaat van de pagina. Met name voor het schalen van je website en je mobiele website.
Oplossing: De viewport meta tag toevoegen. De kans is groot dat je dit zelf niet kan en je dus je developer moet vragen dit op te pakken.

X pages have too large HTML size

Uitleg: Als de HTML groter is dan 2MB, dan krijg je deze melding te zien. Dat betekent dat de pagina eigenlijk te groot is. En dat moet je oplossen.
Oplossing: Het verwijderen van onnodige HTML, het verwijderen van inline scripts en css en kritisch naar de structuur van de HTML kijken. Ook dit moet je in samenspraak doen met de developer.

X AMP pages have no canonical tag

Uitleg: De canonical is een van de belangrijkste manieren om dubbele content op te lossen. AMP-pagina’s zijn natuurlijk pagina’s die op het gebied van content hetzelfde zijn, maar dan de AMP-versie. Oftewel, dat is ook dubbele content.
Oplossing: Ervoor zorgen dat de AMP pagina’s een canonical hebben. En mocht je alleen een AMP variant hebben van je website, dan moet de canonical zelf verwijzend zijn.

X issues with hreflang values

Uitleg: De hreflang gebruik je als je een meertalige website hebt. Hiermee geef je aan voor welk land en voor welke taal je website is. Mocht je deze error zien, dan is de taal- of landcode niet goed.
Oplossing: Zorgen dat de taal en land code in orde zijn volgens het juiste format.

X hreflang conflicts within page source code

Uitleg: In bovenstaand punt heb ik uitgelegd wat de hreflang is. Wanneer de hreflang conflicteert met de canonical, met andere hreflangs of met de hreflang die bedoeld is voor die pagina, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: Zorgen dat de canonical, de hreflang voor die pagina en de hreflangs van andere pagina’s niet conflicteren. De hreflang van de canonical moet overeenkomen met de hreflang van de pagina. 

Uitleg: Een incorrecte hreflang is een hreflang die verkeerd geredirect wordt, kapot is of relatief is.
Oplossing: De redirect verwijderen, in orde maken, herstellen of het absoluut maken van de hreflang (Oftewel, het meegeven van een vaste URL in plaats van een variabele URL).

X non-secure pages

Uitleg: Een non-secure pagina is een niet veilige pagina (een pagina die op HTTP draait, niet op HTTPS) waar je een wachtwoord in moet vullen,
Oplossing: De HTTP pagina omzetten naar een HTTPS pagina of de inlogfunctie op een andere pagina zetten die wel HTTPS is. 

X issues with expiring or expired certificate

Uitleg: Je hebt een SSL-certificaat nodig om je website op HTTPS te draaien. Als je SSL-certificaat is verlopen of bijna verloopt, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: Je SSL certificaat vernieuwen of opnieuw aanvragen. Dit kan de hostingpartij of de developer voor je doen.

X issues with old security protocol

Uitleg: Als je website is voorzien van een oud protocol (bijvoorbeeld TLS versie 1.0) dan is je website niet veilig.
Oplossing: Het protocol binnen de website updaten. Dit is ook iets wat je developer moet doen.

X issues with incorrect certificate name

Uitleg: Een SSL-certificaat vraag je aan voor een specifieke domeinnaam. Die domeinnaam is ook terug te zien in het certificaat. Als de naam in het certificaat niet overeenkomt met de URL waar het certificaat op staat, dan krijg je deze melding.
Oplossing: Zorgen dat de domeinnaam overeenkomt met de domeinnaam in het SSL-certificaat. Voor multisites en sub-domeinen zijn daar oplossing voor. Bijvoorbeeld een wildcard SSL of multi-domein SSL. Vraag dit na bij je hostingpartij of developer.

X issues with mixed content

Uitleg: Als je pagina op HTTPS draait, maar je in de content wel HTTP links hebt staan. Dit kunnen afbeeldingen zijn, maar ook interne links.
Oplossing: Alle links op die pagina aanpassen naar HTTPS.

No redirect or canonical to HTTPS homepage from HTTP version

Uitleg: Als je een HTTP en HTTPS variant van je homepage hebt draaien, wat ik sowieso afraad en wat eigenlijk niet zou mogen gebeuren, dan moet je een canonical instellen naar de HTTPS variant vanaf de HTTP variant. Om dubbele content te voorkomen.
Oplossing: Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar je moet een canonical van de HTTP naar de HTTPS variant toevoegen.

X redirect chains and loops

Uitleg: Als je een redirect toevoegt, op een redirect en op een redirect, dan krijg je een soort redirect treintje. Of een redirect ketting. Een te lange ketting wil je vermijden en je wilt ook absoluut geen redirect loop. Dat ontstaan wanneer A naar B linkt, B naar C, C naar D en D weer naar B.
Oplossing: Zo min mogelijk redirects op redirects zetten. Pas URL’s ook altijd aan als je ze redirect in de code. En redirect loops mogen natuurlijk nooit. Die moet je altijd verwijderen. 

X AMP HTML issues

Uitleg: Een AMP pagina moet aan allerlei eisen voldoen, om in aanmerking te komen voor AMP. Als de pagina niet aan de eisen voldoet, dan zal je niet vertoond worden in Google en niet van de voordelen genieten. Als je specifiek deze error ziet dan zijn er problemen met de HTML.
Oplossing: Zorgen dat je website aan alle AMP-eisen voldoet. En dan met name gefocust op de HTML.

X AMP style and layout issues

Uitleg: Zie bovenstaande uitleg, maar dan gaat het over de styling en de lay-out.
Oplossing: Zorgen dat je website aan alle AMP-eisen voldoet. En dan met name gefocust op de styling.

X AMP templating issues

Uitleg: Zie bovenstaande uitleg, maar nu gaat het specifiek om het template.
Oplossing: Zorgen dat je website aan alle AMP-eisen voldoet. En dan met name gefocust op het template.

Uitleg: De canonical zet je in om dubbele content op te lossen. Maar daarnaast wil je ook dat pagina’s een zelf verwijzende canonical hebben als dat kan. Om verwarring te voorkomen. De canonical is belangrijk voor zowel het crawlen als indexeren en die wil je dus altijd gebruiken als dat kan. Je krijgt deze melding te zien als de canonical kapot is.
Oplossing: De canonical aanpassen, zodat deze niet meer kapot is en klopt. En dus ook werkt.

X pages have multiple canonical URLs

Uitleg: Een pagina mag altijd maar één canonical hebben. Nooit meer dan één.
Oplossing: Alle onnodige en dubbele canonicals verwijderen.

X pages have a meta refresh tag

Uitleg: De meta refresh tag is een techniek die oud is en die je moet vergeten. Het is zo onbelangrijk geworden (en onnodig), dat ik het ook niet ga uitleggen. De redirect is de vervanger van de meta refresh tag.
Oplossing: De meta refresh tag verwijderen en een redirect gebruiken.

X issues with broken internal JavaScript and CSS files

Uitleg: Als je de code (HTML) van je website bekijkt, dan staat daar van alles in. Een van die dingen kan een JavaScript of CSS-bestand zijn. Als die link kapot is, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: De link naar het bestand verwijderen, aanpassen of herstellen.

X subdomains don’t support secure encryption algorithms

Uitleg: Om heel eerlijk te zijn ben ik deze error nog niet tegengekomen ik moest zelf dus ook even op zoek een simpele uitleg. Deze error geeft Semrush wanneer ze zien dat er op de server gebruikt wordt gemaakt van een oud algoritme. Dit is een veiligheidsissue en moet je dus wel oppakken.
Oplossing: De webdeveloper / hostingpartij contacten en vragen of ze de algoritmes willen updaten.

X sitemap.xml files are too large

Uitleg: Wanneer je sitemap groter is dan 50MB of meer dan 50.000 URL’s bevat. Je sitemap is echt te groot.
Oplossing: Je sitemap kleiner maken en eventueel onnodige links verwijderen uit de sitemap. Als dat geen optie is, dan moet je de sitemap opsplitsen in meerdere sitemaps.

Uitleg: Wanneer een URL een typefout heeft of bijvoorbeeld de verkeerde slash bevat ( i.p.v. /), dan kan het zijn dat de URL niet gecrawld kan worden.
Oplossing: De typefout of het verkeerde symbool verwijderen.

X structured data items are invalid

Uitleg: Structured data is een stukje code die ervoor zorgt dat bepaalde content voor Google beter inzichtelijk is. De code moet wel aan de eisen van Google voldoen, anders zal Google het niet accepteren.
Oplossing: Zorgen dat de structured data voldoet aan de eisen van Google. Gooi de URL in de Rich Result Test van Google en achterhaal wat de fouten zijn.

X pages are missing the viewport width value

Uitleg: De viewport tag geeft de browser instructies over het schalen van de pagina. En als er gegevens ontbreken aan de viewport, dan krijg je deze melding.
Oplossing: Zorgen dat de viewport compleet is.  Dit is iets wat de developer moet oppakken.

Als het goed is heb je nu de meest urgente errors opgelost. Lekker bezig! Je bent er alleen nog niet. Nu is het namelijk tijd om aan de slag te gaan met de warnings.

Warning

Uitleg: Een externe link is een link naar een andere website. Als de link verkeerd is ingegeven of als de pagina is verwijderd, dan heb je een kapotte link.
Oplossing: De link verwijderen of zorgen dat de link goed wordt aangepast.

Uitleg: Als een link een nofollow heeft meegekregen dan zullen de crawlers de link niet volgen. Oftewel, de waarde zal niet worden doorgegeven.
Oplossing: Als je dit bewust hebt gedaan, hoef je hier niks mee te doen. Dat is helemaal niet erg. Wil je wel dat de waarde wordt doorgegeven? Dan moet je de link verwijderen?

X external images are broken

Uitleg: Afbeeldingen kan je natuurlijk op je website zetten en inladen, maar je kan ze ook extern inladen. Oftewel, je plaatst dan een afbeelding op je website van iemand anders. En als deze afbeelding verwijderd wordt of de link verkeerd is, dan is dat niet goed.
Oplossing: De link naar de afbeelding aapassen of verwijderen.

Uitleg: Je wilt het liefst dat alle links binnen je website HTTPS links zijn. Dat is veiliger. HTTP links wil je altijd vermijden.
Oplossing: De HTTP link omzetten naar een HTTPS link.

X pages don’t have enough text within the title tags

Uitleg: De title tag wordt ook wel de SEO-titel of meta titel genoemd. Je mag hier ongeveer 50 tekens in gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld maar 20 tekens gebruikt, laat je kansen liggen.
Oplossing: Zorg dat de titel tag circa 50 tekens is.

X pages have too much text within the title tags

Uitleg: Ik heb je net verteld dat de title tag ongeveer 50 tekens mag zijn. Maak de title tag niet veel langer en zeker niet meer dan 60 tekens. Dan is hij te lang.
Oplossing: De title tag inkorten tot 50 tekens.

X pages don’t have an h1 heading

Uitleg: De H1 is de belangrijkste kop op een pagina. Hier zet je je belangrijkste zoekwoord in en deze is ook belangrijk voor de UX van een pagina. Elke pagina moet één H1 hebben en mag ook maar één H1 hebben.
Oplossing: Een H1 toevoegen aan de pagina.

X pages have duplicate H1 and title tags

Uitleg: Het is niet heel erg als de H1 en de title tag hetzelfde zijn, maar Semrush rapporteert dat wel. Daar is deze error voor.
Oplossing: Mocht je dit op willen pakken, dan moet je de H1 of title tag aanpassen, zodat ze uniek van elkaar zijn.

X pages don’t have meta descriptions

Uitleg: De meta omschrijving is de lange omschrijving die je in Google terugziet wanneer je ergens op Googelt. Deze is met name belangrijk voor de vindbaarheid en het doorklikken naar het zoekresultaat. Als je pagina geen meta omschrijving hebt, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: De pagina voorzien van een meta omschrijving.

Uitleg: Een on-page link is een interne of externe link op de pagina. Wanneer je meer dan 3000 links op een pagina heeft, dan krijg je deze melding te zien.  
Oplossing: Zorg ervoor dat de pagina maximaal 3000 links heeft (al vind ik dat ook erg veel). Neem dit advies van Semrush maar met een korreltje zout.

X URLs with a temporary redirect

Uitleg: Wanneer je een interne link hebt naar een pagina die geredirect wordt, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: De URL op de pagina aanpassen, naar de geredirecte URL.

X images don’t have alt attributes

Uitleg: De alt tag is een attribuut van de afbeelding waarmee je zoekmachines kan vertellen waar de afbeelding over gaat. Dit is voor SEO een belangrijk onderdeel en mag je niet vergeten toe te voegen.
Oplossing: De alt toevoegen aan de afbeelding.

X pages have low text-HTML ratio

Uitleg: De tekst-HTML ratio is de verhouding platte tekst en HTML op een pagina. Wanneer je een lage tekst-HTML ratio hebt, heeft de website veel HTML (code) en weinig tekst. En dat is gek, want content is juist zo belangrijk voor de zoekmachine. Deze error krijg je te zien als de tekst-HTML ratio 10% is.
Oplossing: Tekst toevoegen aan de pagina’s, zodat de tekst-HTML ratio beter wordt.

X pages have too many parameters in their URLs

Uitleg: Een parameter is een toevoeging aan de URL en wordt bijvoorbeeld ingezet als UTM of bij de filters van een webshop. Als je meer dan 4 parameters gebruikt, dan wordt de URL erg lang en nodigt het niet uit om erop te klikken.
Oplossing: Zorg dat je maximaal 4 parameters gebruikt en verwijderen eventueel extra parameters.

X pages have no hreflang and lang attributes

Uitleg: Met de hreflang geef je aan voor welk land en voor welke taal je pagina is bedoeld. Dit is vooral belangrijk wanneer je een website hebt in meerdere talen. Als je een meertalige website hebt, maar geen hreflangs, dan krijg je deze melding te zien.
Oplossing: De hreflang toevoegen aan de pagina’s die geen hreflang hebben.

X pages don’t have character encoding declared

Uitleg: Ook dit is er weer één die ik nog niet vaak ben tegenkomen, dus hier moest ik mijn grote vriend Google voor gebruiken. Als je deze melding ziet, dan ontbreekt het aan een stukje informatie die de browser nodig heeft om de content te tonen.
Oplossing: Het ontbrekende stukje informatie toevoegen.

X pages don’t have doctype declared

Uitleg: De doctype geeft aan bij browsers welke versie van HTML of XHTML er gebruikt wordt. Elke pagina moet een doctype hebben.
Oplossing: Zorgen dat de doctype wordt toegevoegd aan de pagina.

X pages have a low word count

Uitleg: Als je pagina minder dan 200 woorden heeft, dan vindt Semrush dat te weinig. Content is natuurlijk erg belangrijk als het gaat over SEO, dus zorg dat elke pagina voorzien is van waardevolle content.
Oplossing: Vul de pagina aan tot minstens 200 woorden (of meer).

X pages have incompatible plugin content

Uitleg: Als er de pagina content staat die gebaseerd is op techniek als Flash, JavaApple of Silverlight, dan krijg je deze melding te zien. Content die op die techniek zijn gebaseerd werken niet goed op mobiel. En dat is slecht voor je SEO.
Oplossing: Verwijder de content of maak gebruik van nieuwe technieken.

X pages contain frames

Uitleg: Een frame of een iframe is een stuk ingeladen content die ergens anders staat/ vandaan komt. Google kan deze content niet zien of lezen en daarom is dat niet goed voor je SEO.
Oplossing: Vermijd het gebruik van frames en iframes en zorg, als dat kan, dat de content op de website zelf staat.

X pages have underscores in the URL

Uitleg: Een laagstreepje in de URL van een pagina (_).
Oplossing: Vervang het laagstreepje door een liggende streepje (-).

Sitemap.xml not indicated in robots.txt

Uitleg: Om de sitemap toegankelijker te maken voor Google kan je deze in de robots.txt zetten.
Oplossing: De URL van de sitemap toevoegen aan de robots.txt.

Sitemap.xml not found

Uitleg: In dit artikel heb ik je al eerder uitgelegd wat een sitemap is. Als Semrush deze niet kan vinden, krijg je deze melding.
Oplossing: Zorgen dat je website een sitemap heeft. Mocht je website al wel een sitemap hebben, zorg dat deze dan op even van de gebruikelijke URL’s staat. Bijvoorbeeld /sitemap.xml of /sitemap_index.xml

Homepage does not use HTTPS encryption

Uitleg: De homepagina van je website heeft geen HTTPS en draait op HTTP.
Oplossing: Zorgen dat de website draait op HTTPS. Hier kan je developer of je hostingpartij je bij helpen.

X subdomains don’t support SNI

Uitleg: Als je webserver geen SNI gebruikt, terwijl je HTTPS gebruikt, dan krijg je deze melding te zien. De SNI mag je snel weer vergeten, maar het heeft te maken met de veiligheid.
Oplossing: Je developer of hostingpartij contacten om de SNI in orde te maken op serverniveau.

X HTTP URLs in sitemap.xml for HTTPS site

Uitleg: Inmiddels weet je dat interne HTTP links niet mogen. En dus ook niet in je sitemap.
Oplossing: De HTTP links aanpassen naar HTTPS links (in je sitemap).

X uncompressed pages

Uitleg: Een methode om je pagina’s sneller te maken is door een optimalisatie genaamd compressie toe te passen. Je maakt daarmee je pagina kleiner.
Oplossing: Je pagina optimaliseren met deze methode.

X issues with blocked internal resources in robots.txt

Uitleg: Door een URL, document, afbeelding of een bestand met een disallow op te nemen in je robots.txt, kan je ervoor zorgen dat deze content niet gecrawld wordt. Als dat een bewuste keuze is geweest, mag je deze melding negeren.
Oplossing: Als dat niet bewust is gedaan en je wel wilt dat de content gecrawld wordt, dan moet je de disallow uit de robots.txt halen.

X issues with uncompressed JavaScript and CSS files

Uitleg: JavaScript en CSS-bestanden kan je ook optimaliseren door compressie toe te passen.
Oplossing: JavaScript en CSS-bestanden optimaliseren door compressie toe te passen. Ook dit kan je developer makkelijk voor je oppakken.

X issues with uncached JavaScript and CSS files

Uitleg: Cache is een andere methode om de snelheid van je website te verbeteren. Als je caching aanzet, dan worden bestanden lokaal opgeslagen, zodat ze sneller geladen worden.
Oplossing: Caching toepassen voor de JavaScript en CSS-bestanden.

X pages have a JavaScript and CSS total size that is too large

Uitleg: Wanneer de grote van de JavaScript en CSS-bestanden groter is dan 2MB, dan vindt Semrush dat te groot. Hoe groter de JavaScript en CCS-bestanden zijn, hoe langzamer je website is.
Oplossing: Ervoor zorgen dat de bestanden niet groter zijn dan 2MB.

X pages use too many JavaScript and CSS files

Uitleg: Hoe meer externe bestanden er in de HTML staan, hoe langzamer een website is. JavaScript en CSS zijn voorbeelden van die bestanden. Als een pagina meer dan 100 van dit soort bestanden heeft, krijg je deze melding.
Oplossing: Zorgen dat het aantal JavaScript en CSS-bestanden zo klein mogelijk is.

X issues with unminified JavaScript and CSS files

Uitleg: Een andere methode om de snelheid van je website te verbeteren is het minifiën van bestanden. Dit geldt zowel voor je HTML, maar ook voor je JavaScript en CSS-bestanden.
Oplossing: De JavaScript en CSS-bestanden minifiën.

Uitleg: URL’s mogen niet te lang zijn. Dit is niet prettig voor de gebruikers en de conversie. Het kan namelijk rommelig ogen. Semrush geeft aan dat URL’s met meer dan 200 karakters problemen kan veroorzaken, omdat bepaalde browsers dit niet aan kunnen.
Oplossing: Zorg dat je URL’s altijd zo kort mogelijk zijn. Pas te lange URL’s aan, maar vergeet ze niet te redirecten.

Als je tot hier bent gekomen dan ben je goed op weg met het verbeteren van je website. Tijd voor het laatste stukje, de notices.

Notices

Uitleg: De anchor tekst is de tekst die klikbaar is en waar de link achter zit naar een andere website. Deze anchor tekst is belangrijk voor SEO. Zowel voor interne als externe links. Deze melding krijg je als de anchor leeg of naked is. Een lege anchor snap je denk ik wel, een naked anchor is de volledige URL als anchor.
Oplossing: De anchor aanpassen naar een normaal woord of link. Neem dit wel met een korreltje zout, want soms wil je dat een link naked is.

Uitleg: Als een link een nofollow heeft meegekregen, dan zal de zoekmachine de link niet volgen en de waarde niet meegeven.
Oplossing: Als je dit bewust hebt gedaan, mag je dit negeren. Wil je dat Google de links wel volgt? Dan moet je er follow links van maken.

Uitleg: Een non-descriptive anchor (niet beschrijven anchor) is een anchor zoals ‘klik hier’ of ‘hier’ of ‘link’. Dit is dus een anchor die eigenlijk nietszeggend is.
Oplossing: De anchor aanpassen naar een ander woord of een andere zin die logischer is en de link beter omschrijft.

Uitleg: Om een pagina goed vindbaar te maken voor de zoekmachine, is het belangrijk dat een pagina veel interne links heeft. En dus niet maar één.
Oplossing: Meer interne links toevoegen naar de pagina. Bijvoorbeeld in bestaande content of in de footer.

X orphaned pages in sitemaps

Uitleg: Een weespagina is een pagina binnen je website die geen enkele interne link heeft. In principe komt elke pagina wel altijd terug in je sitemap, daardoor ziet Semrush de pagina wel, maar ziet ook direct dat de pagina geen interne link heeft.
Oplossing: Als dit voor SEO een belangrijk pagina is, voeg je zoveel mogelijk relevante interne links toe.

X pages need more than 3 clicks to be reached

Uitleg: Als een pagina belangrijk is voor de zoekmachines en voor de doelgroep, wil je dat ze deze pagina snel kunnen vinden. En dus niet te veel hoeven te klikken. Semrush geeft deze notice als een pagina meer dan 3 klikken nodig heeft om te bereiken.
Oplossing: De pagina anders of beter intern linken, zodat er niet zo vaak geklikt hoeft te worden om de pagina te bereiken.

X issues with blocked external resources in robots.txt

Uitleg: Zoals eerder aangegeven kan je door middel van een disallow in je robots.txt bepaalde content uitsluiten van het crawlen. Als je deze melding ziet, dan heb je content op jouw pagina ingeladen die geblokkeerd wordt in de robots.txt van de website waar je content externe van inlaadt.
Oplossing: Als deze content belangrijk is voor je website, dan kan je vragen of ze de disallow eraf willen halen. Als ze niet zo belangrijk zijn, kan je dit links laten liggen.

Uitleg: Een 403 error is een error die ontstaat doordat de crawler op serverniveau wordt geblokkeerd.
Oplossing: Vraag bij de eigenaar van de website of dit inderdaad de bedoeling is. Mocht dat de bedoeling zijn, dan mag je het links laten liggen.

X URLs with a permanent redirect

Uitleg: Als je een pagina hebt verwijderd, dan maak je een redirect aan. Als je intern linkt naar de oude pagina, dan staat de oorspronkelijk link nog in je website.
Oplossing: Pas de link aan naar de geredirecte pagina.

X subdomains don’t support HSTS

Uitleg: HSTS zorgt ervoor dat dat browsers kunnen communiceren met servers door middel van HTTPS. Dus als je geen HSTS hebt, dan is dat voor de veiligheid van je website niet ideaal.
Oplossing: HSTS toevoegen op hosting niveau. Vraag je hostingpartij of ze dit in orde willen maken.

X pages have more than one H1 tag

Uitleg: Elke pagina moet en mag maar één H1 hebben. En dus niet 2. Of 6.
Oplossing: Zorg dat de pagina maar één H1 heeft en verwijder de rest.

X pages are blocked from crawling

Uitleg: Voordat een pagina geïndexeerd kan worden, moet hij eerst gecrawld worden. En dat crawlen kan je blokkeren door een disallow te zetten in de robots.txt voor de pagina.
Oplossing: Dit kan je heel bewust hebben gedaan. Mocht dat zo zijn, laat dit dan links liggen. Wil je wel dat je pagina goed vindbaar is in Google? Haal dan de disallow eraf.

X page URLs are longer than 200 characters

Uitleg: Een lange URL is niet mooi voor SEO en niet handig voor je marketinguitingen. Maar Google vindt lange URL’s ook niet fijn.
Oplossing: Zorg dat je URL’s zo kort mogelijk zijn.

Robots.txt not found

Uitleg: De robots.txt is de handleiding van je website en erg belangrijk voor je SEO. Je wilt dus deze zeker hebben.
Oplossing: Zorg dat je een robots.txt hebt.

X pages have hreflang language mismatch issues

Uitleg: Met een hreflang wil je aangeven voor welk land en welke taal een pagina bedoeld is. Als de hreflang niet matched met de taal van de pagina, dan krijg je deze melding.
Oplossing: Zorg dat de tekst die gebruikt wordt, aansluit bij de hreflang. Dus geen Duitse tekst bij een Nederlandse hreflang.

Connect your Google Analytics account to view if your website has orphaned pages

Uitleg: Semrush vindt het leuk als je Analytics koppelt aan hun platform (omdat ze dan al je data kunnen gebruiken en inzien). Dan krijgen ze nog meer data en kunnen ze meer over je website zeggen. Bijvoorbeeld of een pagina geen interne links heeft.
Oplossing: Google Analytics koppelen en eventuele orphaned pages meer interne links geven.

Connect your Google Analytics account to view pages that take more than 1 second to become interactive 

Uitleg: Waarom Semrush wil dat je Analytics koppelt, heb ik net uitgelegd. Daarmee kunnen ze ook zien hoelang het duurt voordat je website reageert op bijvoorbeeld een klik.
Oplossing: Google Analytics koppelen aan je website en eventuele trage pagina’s oppakken.

X pages blocked by X-Robots-Tag: noindex HTTP header

Uitleg: De befaamde noindex. Als een pagina op noindex, dan wordt deze niet geïndexeerd in Google.
Oplossing: Als dit de bedoeling is geweest, dan mag je dit negeren. Is het niet de bedoeling geweest? Haal dan de noindex eraf.

X issues with broken external JavaScript and CSS files

Uitleg: Wanneer een extern JavaScript of CSS-bestand verwijderd is of de URL niet klopt, dan krijg je deze melding.
Oplossing: De link aanpassen, zodat deze juist is of de link helemaal verwijderen.

Uitleg: Als je bepaalde content wilt inladen, dan moet je dat op de juiste manier. Je moet niet alles inladen met een a href. (Bijvoorbeeld afbeeldingen of CSS-bestanden).  
Oplossing: Alle content op de juiste manier inladen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gestelde vragen over deze blog

Download onze e-books
Download onze E-books