AI Principles

Betekenis: AI Principles

Aangezien Artificial Intelligence (AI) een snel groeiende en veelbesproken technologie is die steeds meer impact heeft op onze dagelijkse levens zijn de AI principles In het leven geroepen. Zelflerende algoritmes nemen namelijk steeds vaker zelfstandig (zakelijke) beslissingen en dringen steeds verder ons privédomein binnen. Overheden, financiële instellingen, en creditcardmaatschappijen baseren beslissingen op algoritmes, en “computer says no” betekent meestal einde discussie zonder verdere uitleg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ergens op de grensvlakken tussen IT, wetgeving en ethiek, het begint  te schuren en er maatschappelijke discussies ontstaan. Want hoe zit het met de ethiek, moraal en ethisch handelen in het algoritmetijdperk?

Welke AI principles zijn er?

AI principles zijn ethische principes voor het gebruik van AI en algoritmes. Het zijn er 5, namelijk:

AI principle 1: AI is niet bevooroordeeld.

Vooroordelen (biases) kunnen diep verankerd zijn in mensen, data en algoritmes, meestal in die volgorde. De data die we opslaan is niet zo objectief als gedacht en weerspiegelt onze menselijke waarden en vooroordelen. Dit resulteert in de aanwezigheid van deze vooroordelen in big data. Algoritmes zouden bijvoorbeeld mensen met een buitenlandse achternaam of een bepaalde postcode uitsluiten voor banen of leningen. Echter, menselijke beslissingen zijn ook niet vrij van vooroordelen en zijn moeilijk te controleren, aangezien mensen kunnen liegen of onbewust discrimineren. Andrew McAfee van het MIT stelt: “Als je het vooroordeel wilt uitschakelen, breng dan de algoritmes in.”

AI principle 2: AI is goed voor mens & planeet.

AI moet ten goede komen aan zo veel mogelijk mensen. In de jaren 90 van de vorige eeuw werden de drie P’s (People, Planet en Profit) populair, waarbij de aarde een belangrijke plaats innam. In 2020 is het aantal “AI for Good” initiatieven ontelbaar. Bedrijven zoals Google, Microsoft, IBM, de Verenigde Naties, de Europese Commissie en overheden beloven allemaal om AI alleen voor het welzijn van de mensheid en een duurzame samenleving te gebruiken

AI principle 3: AI schaadt burgers niet.

AI in het algemeen en algoritmes in het bijzonder moeten niet alleen eerlijk, maar ook betrouwbaar, consistent en juist zijn. Mensen moeten in staat worden gesteld om algoritmes kritisch op deze eigenschappen te controleren en te verifiëren.

AI principle 4: AI staat in dienst van de mens.

Mensen moeten te allen tijde zelf kunnen kiezen of en hoe zij delen van hun beslissingsbevoegdheid willen overdragen aan een AI-systeem en welke doelen zij hiermee willen bereiken. Het gaat om behoud van de autonomie, oftewel de macht om te beslissen.

AI principle 5: Explainable AI.

Een kleine groep professionals is betrokken bij de ontwikkeling van complexe algoritmen die een grote impact hebben op het leven van veel mensen over de hele wereld. Deze algoritmen, zoals PageRank van Google, zijn moeilijk te begrijpen door de gebruikers. Hierdoor neemt de vraag naar transparantie, verantwoording, interpretatie en begrijpelijkheid toe wanneer het gaat over algoritmen en ethiek. Open-source kan helpen om meer transparantie te bewerkstelligen.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency